The Pokémon Company International, Inc. — Medya Kullanım Kılavuzu

Pokémon Company International, Inc ("TPCi") veya bağlı kuruluşları, bu sayfada yer alan (toplu "İçerik") resimleri, sesleri, videoları ve diğer telif hakkıyla korunan materyalleri ve markaları, ticari markaları, hizmet markalarını, logoları ("Marka Materyali") bu Kılavuzlara tabi olarak kullanıma sunmaktadır.
 
Sınırlı lisans: İçeriğin, bloglar, gazeteler, haber siteleri, yayınlar ve diğer medya kuruluşları dahil olmak üzere sadece editoryal veya bilgilendirme amacıyla kullanılması amaçlanmıştır. TPCi, İçeriği sadece bilgilendirme veya editoryal amaçlarla kullanmanız için size münhasır olmayan sınırlı bir hak ve lisans vermektedir. Hiçbir durumda, İçeriğin satılması veya erişim ücreti talep edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İçeriği ticarileştirme yetkiniz bulunmamaktadır. Bu Kılavuzlarda verilen lisans kesinlikle ticari olmayan kullanımlarla sınırlıdır. Bu lisanstan doğan haklarınızı üçüncü kişilere devredemez veya alt lisansını veremezsiniz. İçeriği değiştiremez veya türev çalışmalar oluşturamazsınız.
 
Kısıtlamalar: İçeriği şu amaçlarla kullanamazsınız: (i) iş ortaklığı, sponsorluk veya onay ifade edecek şekilde; (ii) markamızı veya logomuzu, yarattığınız markanın en dikkat çeken veya göze çarpan özelliği haline getirecek şekilde; veya (iii) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, sakıncalı, yasa dışı veya bunun dışında rahatsız edici olarak nitelendirilen herhangi bir materyalle bağlantılı olarak.
 
Marka kullanımı: Marka Materyalini şu durumlarda kullanamazsınız: (i) sahip olduğunuz işletme, ürün, hizmet, uygulama, alan adı, sosyal medya hesabı veya diğer teklif veya yayınlar (çevrimiçi veya çevrimdışı) adına; (ii) ürün, hizmet, marka veya yayınınızın adından daha dikkat çekici bir şekilde; (iii) sattığınız veya dağıtımını yaptığınız herhangi bir ürün üzerinde; (iv) herhangi bir yayın, ürün veya hizmet ile ortaklığını veya sponsorluk bağlantısını veya yayın, ürün veya hizmetin TPCi tarafından onaylandığını ima edecek şekilde; veya (v) Marka Materyalini değiştirecek veya bozacak şekilde. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, herhangi bir Markalama Materyalini, Marka Materyalini lekeleyecek veya etkisini azaltacak veya TPCi'yi veya herhangi bir ürününü veya hizmetini kötü bir açıdan gösterecek şekilde kullanamazsınız. Marka Materyalinin tarafınızca kullanımı, TPCi'nin dağıtımını yaptığı veya size sağladığı ilave marka kullanım kılavuzlarına kesinlikle uygun olmalıdır.
 
İlişkilendirme: TPCi tarafından yazılı olarak önceden onaylanmadıkça, herhangi bir İçeriğe filigran ekleyemez veya İçerikle bağlantılı olarak size veya üçüncü bir şahsa ait telif hakkı veya ticari marka bildirimini görüntüleyemezsiniz.
 
Mülkiyet: TPCi ve geçerli olduğu üzere üçüncü taraf lisansörleri, İçerikle ilgili tüm haklara sahiptir. Yukarıda bahsedilenler, İçeriği burada belirtildiği üzere kesinlikle ticari olmayan bir şekilde kullanmak için geçici olarak geri alınabilir bir lisanstan fazlasının verildiği şeklinde yorumlanamaz.
 
İçerik "olduğu gibi" sağlanır: TPCi, İçerikle ilgili hiçbir garanti vermez. Tüm İçerik "olduğu gibi" sağlanır ve yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, TPCi, İçeriği kullanımınızdan kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir hasar, yaralanma veya hak talebinden dolayı size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 
Games Press Ltd. şartlarıyla ihtilaf: Bu Kılavuzlar, Games Press web sitesinde geçerli olan Games Press Ltd şartlarıyla herhangi bir şekilde çeliştiği takdirde, geçerliliğini korumaya devam edecektir.