The Pokémon Company International, Inc. – Riktlinjer för användning i media

The Pokémon Company International, Inc. (”TPCi”) eller dess närstående företag tillhandahåller bilder, ljud, video och annat upphovsrättsskyddat material samt märkesprodukter, varumärken, tjänstemärken, logotyper (”varumärkesmaterialet”) som finns på den här sidan (sammantaget kallat ”innehållet”) enligt villkoren i dessa Riktlinjer.
 
Begränsad licens: Innehållet är endast avsett att användas i redaktionellt syfte eller informationssyfte, t.ex. på bloggar, i tidningar, på nyhetswebbplatser, i tidskrifter och i andra media. TPCi ger dig begränsad och icke exklusiv rätt och licens att använda innehållet enbart i informationssyfte eller redaktionellt syfte. Du har inte under några omständigheter rätt att använda innehållet i kommersiellt syfte, till exempel genom att sälja innehållet eller ta ut en avgift för tillgång till det. Licensen i dessa riktlinjer gäller endast icke-kommersiella ändamål. Du får inte underlicensiera eller vidarebefordra licensen till tredje part. Du får inte ändra eller vidarebearbeta innehållet.
 
Begränsningar: Du får inte använda innehållet (i) på ett sätt som implicerar partnerskap, sponsorskap eller stöd, (ii) så att vårt varumärke eller vår logotyp blir det mest framträdande inslaget i ditt verk, (iii) tillsammans med material som enligt vår egen bedömning anses vara anstötligt, olagligt eller på annat sätt stötande.
 
Användning av varumärke: Du får inte använda varumärkesmaterialet (i) för att representera ditt företag, din produkt, din tjänst, din app, ditt domännamn, ditt konto i sociala medier eller någon annan utgåva eller publikation (online eller offline), (ii) så att det blir mer framträdande än namnet på din produkt, din tjänst, ditt varumärke eller din publikation, (iii) på reklamprodukter som du säljer eller distribuerar, (iv) på ett sätt som implicerar att TPCi är partner till, sponsrar, stöder eller har godkänt publikationen, produkten eller tjänsten, (v) så att varumärkesmaterialet ändras eller förvrängs. Utöver ovanstående får du inte använda varumärkesmaterialet på ett sätt som skadar eller försvagar det eller som misskrediterar TPCi eller någon av dess produkter eller tjänster. Om TPCi på något sätt kommunicerar ytterligare riktlinjer för användningen av varumärket till dig skall du följa även dessa riktlinjer vid all användning av varumärkesmaterialet.
 
Attribuering: Du får inte förse innehållet med vattenmärkning eller visa ett eget eller en tredje parts meddelande om upphovsrätt eller varumärke i anslutning till innehållet om du inte har fått TPCi:s skriftliga godkännande till detta i förväg.
 
Äganderätt: TPCi och i tillämpliga fall TPCi:s externa licensgivare äger samtliga rättigheter till innehållet. Inget av ovanstående skall tolkas som att någonting annat beviljas än en tillfällig, återkallelig licens att använda innehållet i strikt icke-kommersiellt syfte på det sätt som här redogörs för.
 
Innehållet tillhandahålles ”i befintligt skick”: TPCi gör inga utfästelser av något slag vad innehållet beträffar. Allt innehåll tillhandahålls ”i befintligt skick” och TPCi är, i den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter, utan ansvar gentemot dig eller tredje part vad gäller eventuella skador eller anspråk av något slag till följd av eller i anslutning till din användning av innehållet.
 
Konflikt med Games Press Ltd:s villkor: I den mån dessa riktlinjer på något sätt står i konflikt med de villkor från Games Press Ltd som gäller för Games Press webbplats är det dessa riktlinjer som gäller.