The Pokémon Company International, Inc. – Richtlijnen voor mediagebruik

De afbeeldingen, het geluidsmateriaal, het videomateriaal, ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, merknamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's (hierna: brandingmateriaal) op deze pagina (hierna gezamenlijk: content) die The Pokémon Company International, Inc. (hierna: TPCi) of zijn dochterondernemingen beschikbaar stellen, zijn onderworpen aan de onderstaande richtlijnen.
 
Beperkte licentie: De content is uitsluitend bedoeld voor redactionele of informatieve doeleinden, waaronder blogs, kranten, nieuwssites, tijdschriften en andere media. TPCi verleent u een niet-exclusief beperkt en een niet-exclusieve beperkte licentie om de content uitsluitend voor informatieve of redactionele doeleinden te gebruiken. U bent niet bevoegd om de content voor commerciële doeleinden te gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verkopen van de content of het vragen van een vergoeding voor toegang hiertoe. De in deze richtlijnen verleende licentie is strikt beperkt tot gebruik voor niet-commerciële doeleinden. U mag deze licentie niet aan derden in sublicentie geven of overdragen. U mag de content niet aanpassen of wijzigen of hiervan afgeleide werken maken.
 
Beperkingen: U mag de content niet op een wijze gebruiken die (i) partnerschap, sponsoring of goedkeuring veronderstelt, (ii) ons merk of logo het onderscheidendste kenmerk van uw creatieve materiaal maakt, of (iii) in combinatie met enig materiaal naar ons oordeel als aanstootgevend, onwettig of anderszins kwetsend wordt beschouwd.
 
Merkgebruik: U mag het brandmateriaal niet gebruiken (i) uit naam van uw onderneming, product, dienst, app, domeinnaam, socialemedia-account of enig ander aanbod of een andere publicatie (online of offline), (ii) prominenter dan de naam van uw product, dienst, merk of publicatie, (iii) voor handelswaar die u verkoopt of distribueert, (iv) op een wijze die een verband met of sponsoring of goedkeuring door TPCi van publicaties, producten of diensten suggereert, of (v) op een wijze die het brandingmateriaal wijzigt of een andere vorm geeft. Zonder beperking van het voorafgaande mag u brandingmateriaal niet gebruiken op een wijze die het brandingmateriaal aantast of verkleurd weergeeft of die TPCi of zijn producten of diensten in een kwaad daglicht stelt. Als TPCi aanvullende richtlijnen voor het merkgebruik verspreidt of aan u verstrekt, moet het gebruik van het brandingmateriaal door u strikt voldoen aan deze richtlijnen voor het merkgebruik.
 
Attributie: U mag geen watermerk aan content toevoegen en niet uw eigen copyright- of handelsmerkverklaring of die van derden weergeven in combinatie met de content, tenzij dit van tevoren schriftelijk goedgekeurd is door TPCi.
 
Eigendom: TPCi, en zijn eventuele externe licentiegevers, hebben alle eigendomsrechten van de content. Niets van het voorafgaande kan op enige andere wijze opgevat worden dan het verlenen van een tijdelijke herroepbare licentie om de content zoals hier uitdrukkelijk vermeld uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.
 
Content op basis van 'as is': TPCi geeft geen enkele garantie met betrekking tot de content. Alle content wordt beschikbaar gesteld op basis van 'as is'. Voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving het toestaat, is TPCi jegens u of derden niet aansprakelijk voor schade, letsel of vorderingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de content door u.
 
Strijdigheid met de voorwaarden van Games Press Ltd.: Als deze richtlijnen op enigerlei wijze in strijd zijn met de voorwaarden van Games Press Ltd. op de website van Games Press, zijn deze richtlijnen van toepassing.